O projektu

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti efektivní zpětné vazby.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem vznikla na 9 školách síť center kolegiální podpory, která slouží jako místa k setkávání učitelů z okolních škol.

Materiály pro učitele, které v průběhu projektu vzniknou, budou zdarma ke stažení z databanky na těchto stránkách.

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.

0

škol

0

kraje

0

učitelů

0

žáků

Zapojené Školy

1. Základní škola Cheb
Malé náměstí 2287/3

350 02 Cheb

2. Základní škola Karlovy Vary

Truhlářská 19

360 17 Karlovy Vary

3. Základní škola Chomutov

Školní 1480

430 01 Chomutov

4. Základní škola Rumburk

Tyršova ulice 1066/2

408 01 Rumburk

5. Základní škola Bor

Školní 440

348 02 Bor, okres Tachov

6. Základní škola Staňkov

Komenského 196

345 61 Staňkov

7. Základní škola a Mateřská škola Lubná

Lubná 228

270 36 Lubná, okres Rakovník

8. Základní škola Zdice

Žižkova 589

267 51 Zdice, okres Beroun

9. Základní škola Navis

U Zámku 1

251 01 Dobřejovice

Ve spolupráci

Kontakt