O projektu

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovedností v oblasti efektivní zpětné vazby.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem vznikla na 9 školách síť center kolegiální podpory, která slouží jako místa k setkávání učitelů z okolních škol.

Materiály pro učitele, které v průběhu projektu vznikly, jsou zdarma ke stažení na těchto stránkách buď v záložce Dílčí výstupy nebo přímo v Databankách

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.

V pátek 12. listopadu 2021 proběhla závěrečná konference Učíme formativne.cz. Záznam přednášek a panelové diskuse můžete zhlédnout na www.ucimeformativne.cz.

0

škol

0

kraje

0

učitelů

0

žáků

Zapojené Školy

Učitelé z 9 škol, které fungovaly jako centra kolegiální podpory (CKP), se pravidelně potkávali s učiteli z dalších 21 škol a společně zaváděli formativní hodnocení do své výuky.

1) Základní škola Cheb
Malé náměstí 2287/3

350 02 Cheb

2) Základní škola Karlovy Vary

Truhlářská 19

360 17 Karlovy Vary

3) Základní škola Chomutov

Školní 1480

430 01 Chomutov

4) Základní škola Rumburk

Tyršova ulice 1066/2

408 01 Rumburk

5) Základní škola Bor

Školní 440

348 02 Bor, okres Tachov

6) Základní škola Staňkov

Komenského 196

345 61 Staňkov

7) Základní škola a Mateřská škola Lubná

Lubná 228

270 36 Lubná, okres Rakovník

8) Základní škola Zdice

Žižkova 589

267 51 Zdice, okres Beroun

9) Základní škola Navis

U Zámku 1

251 01 Dobřejovice

Ve spolupráci

Kontakt

e-mail: info@formativne.cz
facebook: www.facebook.com/formativne.cz
instagram: www.instagram.com/formativne.cz