NOVINKY

Udržujte kontext učení odděleně od cílů učení
Formulace výchovně-vzdělávacích cílů je jednou z oblastí, které se věnuje projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Dobře formulovaný cíl by měl splňovat několik náležitostí, jako je hodnotitelnost, časová vymezenost či dosažitelnost. Důležitou a často opomíjenou podmínkou je také oddělenost cíle od kontextu […]
Více
Centra kolegiální podpory zahájila svou činnost
Podpora v oblasti integrace postupů formativního hodnocení do edukačního procesu, praktické ověřování konkrétních technik a nástrojů formativního hodnocení, jejich propojování s klasickými postupy v prostředí základních škol a především sdílení nabytých zkušeností, to je posláním devíti center kolegiální podpory (CKP), která od ledna 2020 slouží jako místa setkávání učitelů z okolních škol. Síť center kolegiální podpory vznikla v rámci […]
Více
Projekt Zavádění formativního hodnocení má za sebou první rok
Vzdělávání lídrů skupin formativního hodnocení (SFH) bylo hlavní téma prvního roku projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Celkem osm celodenních setkání absolvovalo 24 učitelů během letošního roku v prostorách PedF UK. Část setkávání byla věnovaná principům leadershipu a vedení skupin dospělých. Hlavním […]
Více
Základem úspěchu v učení je dobře definovaný cíl
Stanovování cílů učení je jedním z okruhů, kterému se věnuje projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Pokud víme, čeho chceme dosáhnout, dáváme našim aktivitám jasný směr. Dobře definovaný cíl pomáhá pedagogům v plánování učebních aktivit směřujících ke splnění cíle, u žáků pak […]
Více
Úspěchy žáků souvisí se způsobem hodnocení
O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách hovoříme s Veronikou Laufkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Říkáte, že studijní úspěchy žáků souvisí se způsobem jejich hodnocení. Jak konkrétně spolu souvisí úspěch a hodnocení v praxi?Formativní hodnocení je potřeba vnímat jako integrální součást vyučování a učení. Tedy jako takové hodnocení, které žákům poskytuje zpětnou vazbu o […]
Více