NOVINKY

Databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení
Jednou z aktivit projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, byla tvorba online databanky materiálů formativního hodnocení. Ta je nyní volně k dispozici pro učitele jako jedinečný zdroj inspirace. Formativní hodnocení je způsob pedagogické práce podporující učení žáků, který do své praxe […]
Více
Zhodnocení projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, vzniklo na zapojených základních školách osmnáct skupin formativního hodnocení. Ve čtvrtek 9. prosince proběhlo závěrečné setkání lídrů těchto skupin, kde zhodnotili své zapojení do projektu a představili výhled svého dalšího rozvoje v oblasti formativního […]
Více
I sumativní test se dá využít formativně
Někteří učitelé stále vnímají sumativní a formativní hodnocení jako dva samostatné a oddělené způsoby hodnocení výstupů svých žáků. Obě oblasti však mohou ve výuce velmi dobře fungovat ve vzájemné symbióze a mít na učení žáků pozitivní vliv. Například klasické sumativní testy (písemné práce, desetiminutovky, diktáty atd.) je možné využít formativním způsobem. Tradiční způsob myšlení vede […]
Více
Učíme formativne.cz – prezentace
Prezentace (pracovní listy) z workshopů konference Učíme formativne.cz otevřete kliknutím na obrázek. U workshopu Tandemová výuka a komiks jako prostředek k hodnocení žáků je místo prezentace zveřejněn záznam. Záznam přednášek a panelové diskuse můžete zhlédnout na www.ucimeformativne.cz. Tandemová výuka a komiks jako prostředek k hodnocení žáků (Milan Khas, Josef Janoušek, ZŠ Staňkov) Kritéria jako nástroj […]
Více
Proběhla závěrečná konference Učíme formativne.cz
V pátek 12. listopadu jsme měli možnost sledovat online konferenci Učíme formativne.cz, která nabídla formativní hodnocení z pohledů učitelů, ředitelů, akademických pracovníků i zahraničního hosta. Zahraničním hostem byl Harry Fletcher-Wood, autor publikace Responzivní výuka. Celodenní konference Učíme formativne.cz byla završením tříletého projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci […]
Více