Zhodnocení projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, vzniklo na zapojených základních školách osmnáct skupin formativního hodnocení. Ve čtvrtek 9. prosince proběhlo závěrečné setkání lídrů těchto skupin, kde zhodnotili své zapojení do projektu a představili výhled svého dalšího rozvoje v oblasti formativního hodnocení po ukončení projektu.

Závěrečného setkání se zúčastnili zástupci téměř všech zapojených škol. Cílem schůzky byla závěrečná reflexe celého projektu.

1. Co považujete za největší úspěch v oblasti zavádění formativního hodnocení (FH)?

 – Sdílení mezi kolegy (inspirace)

– Vytvoření aktivních skupin

– Jednoduché zapracování nově příchozích kolegů

– Zaktivnění „spících formatiků“

– Vyvrácení některých mýtů

– Každý si vyzkoušel techniky ze setkání (ujaly se: semafor, propustky, vědomá práce s cíli a reflexí)

– Překvapivě si i učitelé 2. stupně sami vytvořili jednotný formulář pro čtvrtletní hodnocení v souladu s FH

– Chuť a vnitřní motivace k zapojení

– Snaha zavádět techniky formativního hodnocení i přes případné překážky

– dopad na žáky (sebehodnocení, vrstevnické hodnocení – po každé práci, popisným jazykem, sledování pokroku)

2. Jaké překážky bránily zavádění FH na vašich školách?

– Problémy spojené s COVID situací

– Online prostředí

– Časová náročnost

– Na začátku obavy ze sdílení, odkrytí karet ostatním kolegům, obavy ze změny, ztráty jistot

– Přepálený start, souběh mnoha výzev v souvislosti s distanční výukou – únava, nedostatek energie

– Nechuť kolegů se pouštět do něčeho nového

– Nesystémové zavádění na úrovni školy – chaos i pro žáky a rodiče

– Čas (dlouhý horizont, než se projeví výsledky)

– Naplněný ŠVP

3. Jaké klíčové momenty posunuly proces zavádění FH na vašich školách?

– Bezpečné prostředí skupiny

– Příklady dobré praxe / párová výuka

– Konzistentnost (neustálé opakování zásad a příkladů – postupně, po malých krůčcích)

– Vznik SFH

– Pravidelná setkávání

– AHA moment – co je a co není FH

– Pomohlo stínování, náslechy

– Tandemová výuka

– Ukázky technik FH

– Zjištění výhod používání technik

– Covidová situace nás posunula k FH (změně při hodnocení žáků)

4. Jaké máte plány v oblasti FH v následujícím období? (Jak s vašimi CKP, spoluprací mezi školami, kolegy apod.)?

– Budeme pokračovat (u sebe na školách i další spřátelené školy v rámci CKP)

– Sdílení na školách, v delším časovém horizontu

– Formální i neformální

– MAP Rakovnicko

– Rozšíření mezi kolegy

– Využívání databanky

– Ukázky z praxe, videa

– Sdílení, pravidelné, i mezi spřátelenými školami

„Projekt Zavádění formativního hodnocení za základních školách měl obrovský smysl. Jednak tři roky pracoval s učiteli přímo ve školách, jednak otevřel debatu ohledně formativního hodnocení a věřím, že se nám podařilo vysvětlit odborné a široké veřejnosti, o čem toho téma vlastně je. Jako inspiraci mohu učitelé využít databanku příkladů dobré praxe na www.formativne.cz,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Projekt Zavádění formativního hodnocení bude oficiálně úspěšně ukončen 31. 12. 2021.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách

Cílem projektu je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Formativní hodnocení poskytuje žákům relevantní informace pro pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber