Dílčí výstupy

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212 vznikly tyto dílčí výstupy:

  • Otevřená databanka námětů pro zavádění formativního hodnocení do praxe škol – zavádění modelu formativní školy. Stáhnout Databanku námětů.
  • Otevřená databanka příkladů dobré praxe metod, nástrojů a technik FH zde.
  • Videodatabanka. Stáhnout Sborník, případně přejít do videodatabanky zde.
  • Návrhy sylabů programů DVPP pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Stáhnout Návrhy sylabů.
  • Soubor materiálů v digitální podobě: závěrečná online konference www.ucimeformativne.cz, Seznam doporučené literatury zde a Aplikace využitelné pro formativní hodnocení zde.

Pokud není uvedeno jinak jsou veškeré použité materiály autorským dílem týmu tvůrců výstupů nebo pocházejí z volných databází bez nutnosti citací. Toto se vztahuje na veškeré přílohy programu. Veškeré použité fotografie a videonahrávky jsou zveřejněny v souladu s GDPR. Videa se mohou používat pouze ke vzdělávacím účelům.

 

Ve spolupráci

Kontakt

e-mail: info@formativne.cz
facebook: www.facebook.com/formativne.cz
instagram: www.instagram.com/formativne.cz