NOVINKY

Příprava na souhrnné slovní hodnocení
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Ke kvalitnímu […]
Více
Pokud není učitel pro formativní hodnocení vnitřně nastaven, nemá smysl jej nutit
Miloslav Khas, lídr skupiny formativního hodnocení pro 2. stupeň v CKP ZŠ Staňkov, učí informatiku a hudebku. Na škole působí jako metodik ICT a věnuje se integraci informačních technologií do vzdělávání napříč předměty. Společně se žáky sbírá zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, je aktivním členem Google Edu Group Učte s námi. Od roku 2019 vede […]
Více
Formativní hodnocení je proces, který asi nikdy neskončí
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. S Milanem Khasem, […]
Více
Kniha Dylana Wiliama předurčila kroky mého dalšího profesního rozvoje
Květa Sulková vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy v oboru matematika-biologie se zaměřením na učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ. Několik let učila na pražské základní škole a od roku 2015 je součástí týmu vzdělávací organizaci EDUkační LABoratoř, kde zastává pozici vedoucí metodičky. Formativní hodnocení je v poslední době velmi populární termín. O co vlastně jde? Pokud bych měla […]
Více
Zavádění formativního hodnocení by ze strany MŠMT mělo probíhat formou podpory
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. S Květou Sulkovou, […]
Více