NOVINKY

Význam cílů pro plánování a hodnocení výuky na příkladu dějepisného učiva
Webinář NPI: V našem webináři bychom chtěli učitele seznámit s tím, jak mohou výukové cíle pomáhat při plánování a hodnocení učení. Jako východisko uvedeme několik výzkumných zjištění o používání cílů v českých školách. Poukážeme na nedostatky při tvorbě cílů, především na nepropojenost cílů s učebními činnostmi žáků. Poté ukážeme, jak mohou být cíle využity pro […]
Více
Formativní hodnocení během distanční výuky
Osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky, fungují v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Formativní hodnocení […]
Více
Ústní a písemná zpětná vazba
Se zásadami poskytování písemné a ústní zpětné vazby a dalšími postupy formativního hodnocení se seznamují členové osmnácti skupin formativního hodnocení, které fungují v rámci devíti center kolegiální podpory ve čtyřech krajích České republiky. Centra fungují v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. […]
Více
Uzavření škol nezastavilo skupiny formativního hodnocení
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe, a to […]
Více
Učící se komunity učitelů (Řízení školy)
Prohlubování odborné kvalifikace, pravidelné setkávání s kolegy, sdílení zkušeností a vzájemná podpora, to jsou hlavní cíle učících se komunit učitelů. Tyto skupiny pomáhají pedagogům se změnami, které mají potenciál býti trvalými. Důraz je kladen na pozvolné zavádění formativního hodnocení a jeho pevné začleňování do již existujících rutinních postupů. Zdroj: Řízení školy (5/2020)
Více