NOVINKY

Třetí konference Formativne.cz s přehledem zvládá online prostředí
Ve středu 31. března proběhlo první ze tří setkání v rámci 3. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Po zkušenostech s druhou konferencí se organizátoři opět rozhodli pro přesunutí programu do bezpečného online prostředí. Stanovený rozsah celé […]
Více
Formativní hodnocení je šance pro učitele pochopit každého žáka
Lada Fejferová, lídr skupiny formativního hodnocení pro 1. stupeň v CKP fungujícím na ZŠ Chomutov, kde působí také jako speciální pedagog a výchovný poradce, k formativnímu hodnocení říká: „Některé techniky jsem používala, ale netušila jsem, že se jedná o formativní hodnocení. Účast v projektu mi dala teoretické i praktické znalosti v oblasti formativního hodnocení. Na mé zavedené techniky […]
Více
Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků? (Učitelský měsíčník)
Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale ověřit, zda se že žáci naučili to, co zamýšlel, že se naučí? Zdroj: […]
Více
Blíží se konec známkování? (Maminka)
České školství pořád ještě miluje známkování! Aniž by to zastaralé číselné hodnocení mělo reálný kladný dopad na (budoucí) životy našich dětí. Aniž by známky mohly samy o sobě dát objektivní zpětnou vazbu o tom, co se děti zvládly naučit. Aniž by se vůbec komukoliv kdy v životě známky k něčemu hodily. Pojďme to společně změnit. […]
Více
Vzájemné hodnocení dokáže žáky motivovat k většímu úsilí a lepšímu výkonu
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Jedním z témat, kterému se učitelé věnují, je vrstevnické hodnocení. Důvodů, proč využívat vrstevnické hodnocení ve výuce, je […]
Více