NOVINKY

Nový školní rok s formativním hodnocením
Dovednosti lídra, formy kolegiální profesní podpory a tvorba akčního plánu vedení skupin formativního hodnocení, to jsou hlavní oblasti, kterým se bude v nadcházejícím období pod vedením odborníků věnovat 18 lídrů skupin formativního hodnocení při svých dalších setkáních. Vznik skupin formativního hodnocení je cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy […]
Více
Formativní hodnocení v neformálním vzdělávání
Mnoho rodičů má v období prázdnin starosti s tím, jak zajistit svým dětem zajímavý program. Rok od roku roste zájem o letní a příměstské tábory, které mimo zábavy, dozoru a stravy nabízejí také nějaký druh vzdělávání. Děti v jakékoli věkové kategorii od předškoláků až po teenagery se učí na každém kroku a vstřebávají jak pozitivní tak negativní podněty. […]
Více
Společnost potřebuje samostatně myslící bytosti
Zdravé sebevědomí a nezávislost sebehodnocení dětí na vnější pochvale, je jedním z pilířů formativního hodnocení. Jeho potenciál je využitelný nejen na půdě školy, kdy vede k rozvoji pozitivních vlastností směrem k učení jako jsou vytrvalost, důslednost, cílevědomost, kreativita a odvaha, ale může být i efektivním či naopak kontraproduktivním výchovným nástrojem v prostředí rodiny. Rodinné prostředí je pro formování […]
Více
Mluvme spolu i na dovolené
Odjezd na rodinnou dovolenou je situace náročná nejen logisticky, ale především komunikačně a emocionálně. Její náročnost se zvyšuje přímo úměrně s počtem dětí a nepřímo úměrně s úrovní komunikačních dovedností jednotlivých členů rodiny. Čím více dětí, tím náročnější je logistika a čím vyšší úroveň rodinné komunikace, tím méně je emocionálně vypjatých situací. Komunikace rodičů a dětí […]
Více
Známkování je železná košile
Historie rozdávání vysvědčení sahá na našem území do roku 1774, kdy byl Marií Terezií zaveden Všeobecný školní řád. Jeho četnost během školní docházky i jeho podoba se v čase proměňovaly, ale na počátku mělo podobu jakéhosi posudku žákovy školní docházky, chování a prospěchu. Zjednodušení do pětistupňové škály, tak jak ji používají naše školy dodnes, bylo zavedeno po […]
Více