NOVINKY

Při sebehodnocení žáci přebírají odpovědnost za vlastní učení
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Jedním z témat, kterému se učitelé věnují, je sebehodnocení žáků. Sebehodnocení v bezpečném prostředí umožňuje žákům zamýšlet […]
Více
Formativně hodnotit se učí učitel pořád, vyžaduje to přenastavit priority
Karel Starý z PedF UK je odborným garantem projektu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ. Formativnímu hodnocení se věnuje dlouhodobě a je v této oblasti jeden z nejpovolanějších. Více o jeho pohledu na školní hodnocení se dozvíte v rozhovoru níže. Formativní hodnocení je v poslední době velmi populární termín. O co vlastně jde? Řekl bych, že hlavní je myslet při hodnocení […]
Více
Formativní hodnocení se asi nedá nařídit
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Názory učitelů […]
Více
Formativní hodnocení je něco, co krásně zapadá do konceptu naší školy
Petr Zafka vystudoval pedagogiku pro 2. a 3. stupeň vzdělávání (matematika – náboženská výchova) na Katolické univerzitě v Ružomberku na Slovensku. Po ukončení studia učil na církevním osmiletém gymnáziu a církevní ZŠ v Rajci (Slovensko) devět let. Od svého nástupu do školství vyučuje kromě své aprobace informatiku a po přestěhování do Prahy k tomu přibyla […]
Více
Proběhlo závěrečné setkání třetí online konference Formativne.cz
Ve středu 26. května proběhlo poslední ze tří setkání v rámci 3. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Organizátoři se rozhodli pro přesunutí programu do bezpečného online prostředí, což umožňuje účast i zájemcům, kteří by se […]
Více