NOVINKY

K vrstevnickému hodnocení přistupujte s rozvahou (Učitelský měsíčník)
Vzájemné nebo také vrstevnické hodnocení dokáže žáky motivovat k většímu úsilí a lepšímu výkonu. Jeho hlavním cílem není odborně ohodnotit práci spolužáka, ale pomoci mu v dalším učení. V tomto duchu by měl vyučující své žáky vést při osvojování dovednosti poskytovat zpětnou vazbu. Zdroj: Učitelský měsíčník 5/2021
Více
Formativní hodnocení? Postupy, které nejsou laciné a fungují
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Názory učitelů […]
Více
Poskytování zpětné vazby – třetí strategie formativního hodnocení (Učitelský měsíčník)
Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dát mu možnost prokázat vlastní posun. Michal Orság, Květa Sulková […]
Více
Formativní hodnocení děti v hodinách aktivuje
V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Pavla Nawratová, […]
Více
V současné době jsou velmi nešťastně zaměňovány pojmy formativní hodnocení a slovní hodnocení
Pavla Nawratová, lídr skupiny formativního hodnocení pro 2. stupeň, již šestým rokem vyučuje na ZŠ Zdice, dříve působila také na Střední odborné škole v Ostravě. Učí angličtinu, dějepis, který je její srdeční záležitostí, výchovu k občanství a hudební výchovu. Jste součástí projetu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ (formativne.cz), co vás vedlo k tomu se do projektu zapojit? […]
Více