Formativní hodnocení? Postupy, které nejsou laciné a fungují

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Názory učitelů představujeme v pravidelných tiskových zprávách.

Peter Zafka, lídr skupiny formativního hodnocení v CKP fungujícím na ZŠ Navis, je zástupce ředitele a vyučuje matematiku, fyziku, informatiku či náboženskou výchovu. O formativním hodnocení na ZŠ Navis v jedné větě říká: „Formativní hodnocení je něco, co nám krásně zapadá do konceptu naší školy.“

Zároveň si nemyslí, že by formativní hodnocení mělo být nastaveno povinně: Myslím, že by to nebylo správné. Je potřeba být v tomto ohledu trpělivý a vysvětlovat, proč je formativní hodnocení správná cesta. Ke změně ale nevede žádná zkratka, je to dlouhý proces, dá se říct, že nikdy nekončící. Nestačí napsat: hodnoťte formativně. Jako tomu bylo na jaře minulého roku,“ říká Zafka a pokračuje: „Pak vznikla infografika EDUkační LABoratoře ve spolupráci s PedF UK a byly k dispozici různé webináře na téma FH. Ale domnívám se, že to nestačilo k tomu, aby se učitelé začali uvažovat jinak o hodnocení.“

Peter se vyjádřil také ke známkování: „Známkování je součástí našeho vzdělávacího sytému dlouhou dobu. Zapustil nejenom v sytému, ale i v učitelích, rodičích a žácích silné kořeny. Dlouhou dobu jsem neznal nic jiného, resp. jsem si neuvědomoval jiné formy hodnocení. Byl jsme rád, když jsem se v projektu dozvěděl, že formativní hodnocení nejde o to zrušit známkování. Silně jsem však vnímal v době uzavření škol, že známky přeceňujeme a že nemají takovou vypovídající hodnotu, jakou jim často připisujeme. A opět mám na mysli jak nás, učitele, tak i žáky a rodiče. Teď po zkušenostech bych si dokonce uměl představit neznámkovat. Že mám k dispozici nástroje, jak hodnotit a posouvat své žáky dál. Uvědomuji si však, že prostě zdát známku je často mnohem rychlejší než napsat např. slovní hodnocení (obzvlášť pokud má být formativní).“

Co pro učitele ZŠ Navis podle Petra Zafky formativní hodnocení znamená? „Je to postupný proces. Je vidět, že žáci nejsou na to zvyklí a často chtějí jenom známku (samozřejmě jedničku). Já osobně si slibuji lepší odezvu žáků na 2. stupni tehdy, když nám přijdou děti s „průpravou“ z 1. stupně. V každém případě je vidět snahu učitelů o aktivní zapojení FH do vyučování. Mnozí zlepšili práci s cíli, kritérii, hodně jsme pracovali na závěrečných písemných hodnoceních, nakolik jsou součástí oficiálního hodnocení v pololetí a na konci školního roku. Někdo se zaměřil na jednotlivé techniky, zlepšení podávání zpětné vazby,“ říká.

Vnímání formativního hodnocení se postupně proměnilo. Jak tedy Peter vnímá toto téma dnes? „Postupy, které nejsou laciné a fungují. Příležitost dát možnost růst žákům v bezpečném a podnětném prostředí. Pro mne osobně kurz lídrů, to byl začátek hlubšího přemýšlení, jak učím. Nikdy jsem se tolik nezamýšlel nad tím, jak učím. Ale už před kontaktem s FH jsem vnímal, že se chci zlepšit. A najednou tu bylo FH a spousta podnětů, inspirací, metod a technik podepřených výzkumem. Postupně jsem objevoval myšlenky dalších skvělých pedagogů jako je můj oblíbený Craig Barton nebo Doug Lemov, Carl Hendrick, Daisy Christodoulou, Shirley Clarke a mnoho dalších,“ uzavírá Zafka.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber