Poskytování zpětné vazby – třetí strategie formativního hodnocení (Učitelský měsíčník)

Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dát mu možnost prokázat vlastní posun.

Michal Orság, Květa Sulková

Zdroj: Učitelský měsíčník 4/2021

Subscriber