NOVINKY

Studijní úspěchy žáků závisí na způsobu jejich hodnocení
Prospěšnost využívání formativního hodnocení potvrzují mnohé zahraniční výzkumy. Podle výzkumů PISA a TIMSS má formativní hodnocení prokazatelně pozitivní vliv na učení žáků. Tito žáci dosahují v průměru lepších výsledků než žáci, kteří byli hodnoceni převážně sumativně, tedy známkováním, procenty či body. O tom, že téma formativního hodnocení přesahuje nejen hranice států, ale i oblast samotného […]
Více
Co je a není formativní hodnocení
Školní hodnocení by mělo mít pozitivní dopad na proces učení žáků a mělo by být založeno na respektující komunikaci. Přesvědčit rodiče žáků, aby nelpěli na strohém známkování, ale bude náročné. Hlavním rozdílem formativního hodnocení, tedy zpětné vazby pro zlepšení učení, a sumativního hodnocení, tedy hodnocení výsledků učení, je úloha žáka v procesu učení a hodnocení. Díky […]
Více
Zpětná vazba jako základ efektivní výuky
Zavádění formativního hodnocení na základních školách je název tříletého projektu financovaného z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Projekt od ledna 2019 realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Hlavním cílem projektu je podpora základních škol ve vybraných krajích při zavádění formativního hodnocení, které vede k rozvoji […]
Více