NOVINKY

Školy známkují kvůli rodičům
Vrcholí období stresu a strachu. Klasifikační půlroční maraton se na většině českých škol blíží do cílové rovinky a na učitele se valí prosby o ještě jedno přezkoušení, které má moc zvrátit osud. Ze zoufalého propadlíka udělá úspěšného absolventa ročníku a za jedničku dají babička s dědou víc než za dvojku. Pro někoho je cílem jednička, pro […]
Více
Učit, nebo naučit?
Co? Jak? Proč? To jsou základní otázky, na které by jak učitelé, tak žáci měli být schopni odpovědět, každý z pohledu své role v rámci školní práce. Prioritou učitele by mělo být své žáky něčemu naučit, ne je pouze učit. Stejný cíl si klade také probíhající revize Rámcových vzdělávacích programů. V první řadě jde o redukci objemu učiva […]
Více
Proč chodí děti do školy?
Aby přinesly známky, jako mzdu za svou školní práci? Jsou samé jedničky zárukou toho, že se žák naučil všechno? Že vše umí? Že už se více naučit nemohl? Je touha po jedničkách totožná s touhou po poznávání světa? Když dětem říkáme naučte se to – vědí, co to znamená? Vědí proč by se to či ono […]
Více
Formativní hodnocení rozvíjí u žáků sociální gramotnost
Kvalitní zpětná vazba je základem formativního hodnocení a její využívání nabízí velký prostor nejen pro zlepšení učení žáků, ale také pro rozvoj jejich sociální gramotnosti, jejíž úroveň je podle zprávy České školní inspekce o úrovni gramotností žáků ZŠ a SŠ za rok 2017/2018 z 18. března 2019 na nízké úrovni. Ke zlepšení tohoto stavu ČŠI doporučuje […]
Více
V krajích vzniknou Centra kolegiální podpory
Změna pohledu na způsob a funkci hodnocení žáků byla hlavním tématem prvního setkání lídrů skupin formativního hodnocení v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Od září povedou lídři centra kolegiální podpory na svých školách a budou předávat know-how a zkušenosti nejen svým kolegům ve škole, ale také ostatním pedagogům v kraji. Cílem prvního ze […]
Více