NOVINKY

Formativní hodnocení v neformálním vzdělávání
Mnoho rodičů má v období prázdnin starosti s tím, jak zajistit svým dětem zajímavý program. Rok od roku roste zájem o letní a příměstské tábory, které mimo zábavy, dozoru a stravy nabízejí také nějaký druh vzdělávání. Děti v jakékoli věkové kategorii od předškoláků až po teenagery se učí na každém kroku a vstřebávají jak pozitivní tak negativní podněty. […]
Více
Společnost potřebuje samostatně myslící bytosti
Zdravé sebevědomí a nezávislost sebehodnocení dětí na vnější pochvale, je jedním z pilířů formativního hodnocení. Jeho potenciál je využitelný nejen na půdě školy, kdy vede k rozvoji pozitivních vlastností směrem k učení jako jsou vytrvalost, důslednost, cílevědomost, kreativita a odvaha, ale může být i efektivním či naopak kontraproduktivním výchovným nástrojem v prostředí rodiny. Rodinné prostředí je pro formování […]
Více
Mluvme spolu i na dovolené
Odjezd na rodinnou dovolenou je situace náročná nejen logisticky, ale především komunikačně a emocionálně. Její náročnost se zvyšuje přímo úměrně s počtem dětí a nepřímo úměrně s úrovní komunikačních dovedností jednotlivých členů rodiny. Čím více dětí, tím náročnější je logistika a čím vyšší úroveň rodinné komunikace, tím méně je emocionálně vypjatých situací. Komunikace rodičů a dětí […]
Více
Známkování je železná košile
Historie rozdávání vysvědčení sahá na našem území do roku 1774, kdy byl Marií Terezií zaveden Všeobecný školní řád. Jeho četnost během školní docházky i jeho podoba se v čase proměňovaly, ale na počátku mělo podobu jakéhosi posudku žákovy školní docházky, chování a prospěchu. Zjednodušení do pětistupňové škály, tak jak ji používají naše školy dodnes, bylo zavedeno po […]
Více
Hodnotit nemusí pouze učitel
Ve středu 12. června se v Praze naposledy v tomto školním roce sešli lídři skupin formativního hodnocení, které zahájí svou činnost na devíti školách ve čtyřech krajích v příštím školním roce v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. V pořadí již šesté setkání bylo zaměřeno na to, jak naučit žáky hodnotit sebe i druhé. Dovednost objektivního sebehodnocení i […]
Více