NOVINKY

Proč chodí děti do školy?
Aby přinesly známky, jako mzdu za svou školní práci? Jsou samé jedničky zárukou toho, že se žák naučil všechno? Že vše umí? Že už se více naučit nemohl? Je touha po jedničkách totožná s touhou po poznávání světa? Když dětem říkáme naučte se to – vědí, co to znamená? Vědí proč by se to či ono […]
Více
Formativní hodnocení rozvíjí u žáků sociální gramotnost
Kvalitní zpětná vazba je základem formativního hodnocení a její využívání nabízí velký prostor nejen pro zlepšení učení žáků, ale také pro rozvoj jejich sociální gramotnosti, jejíž úroveň je podle zprávy České školní inspekce o úrovni gramotností žáků ZŠ a SŠ za rok 2017/2018 z 18. března 2019 na nízké úrovni. Ke zlepšení tohoto stavu ČŠI doporučuje […]
Více
V krajích vzniknou Centra kolegiální podpory
Změna pohledu na způsob a funkci hodnocení žáků byla hlavním tématem prvního setkání lídrů skupin formativního hodnocení v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách. Od září povedou lídři centra kolegiální podpory na svých školách a budou předávat know-how a zkušenosti nejen svým kolegům ve škole, ale také ostatním pedagogům v kraji. Cílem prvního ze […]
Více
Studijní úspěchy žáků závisí na způsobu jejich hodnocení
Prospěšnost využívání formativního hodnocení potvrzují mnohé zahraniční výzkumy. Podle výzkumů PISA a TIMSS má formativní hodnocení prokazatelně pozitivní vliv na učení žáků. Tito žáci dosahují v průměru lepších výsledků než žáci, kteří byli hodnoceni převážně sumativně, tedy známkováním, procenty či body. O tom, že téma formativního hodnocení přesahuje nejen hranice států, ale i oblast samotného […]
Více
Co je a není formativní hodnocení
Školní hodnocení by mělo mít pozitivní dopad na proces učení žáků a mělo by být založeno na respektující komunikaci. Přesvědčit rodiče žáků, aby nelpěli na strohém známkování, ale bude náročné. Hlavním rozdílem formativního hodnocení, tedy zpětné vazby pro zlepšení učení, a sumativního hodnocení, tedy hodnocení výsledků učení, je úloha žáka v procesu učení a hodnocení. Díky […]
Více