Nebuďte na změnu sami

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se s dalšími schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Jedním cílů těchto skupin je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém učitelé sdílí své zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení.

Nový školní rok znamená pro mnohé učitele příležitost pojmout výuku jiným způsobem, vyzkoušet nové postupy či zavést nová pravidla. Léto nabízí ideální čas si změnu rozmyslet a patřičně se na ni připravit. Učitelé se během své zasloužené dovolené také často vzdělávají, ať v rámci samostudia či třeba na letních školách a čerpají inspiraci, kterou pak chtějí ve své praxi použít.

Jak začít

Ve chvíli, kdy se učitel rozhodne do své výuky zavést nějaké změny, mělo by být jeho rozhodnutí založené na pevných základech vycházejících z relevantních výzkumů. Je dobré si uvědomit, že mnoho rozmanitých metod již dříve vyzkoušela řada učitelů a není nutné ověřovat něco, co už je dokázáno. Jisté věci zkrátka fungují lépe než jiné.

Jakmile učitel vybere efektivní postupy, které se rozhodne využívat, je dobré si svůj plán zapsat. Písemná formulace pomáhá utřídit myšlenky, vytváří přehled, kterého se učitel může držet, do kterého je také možné průběžně zaznamenávat poznámky a hraje klíčovou roli ve chvíli, kdy dochází k reflexi vyzkoušených technik a nástrojů. Učitel by se měl zamýšlet nad tím, co mu fungovalo a nefungovalo, jaké jsou příčiny, v jakých třídách byl úspěšnější, jaké faktory způsobily úspěch nebo neúspěch (a které z nich je následně schopný ovlivnit sám, či u kterých potřebuje další pomoc).

Podělte se o své zkušenosti

Ideální je, když je reflexe sdílená s dalšími kolegy. Už při vytváření plánu na další období je dobré, když se spojí několik učitelů, shodně ověřují podobné postupy a následně své zkušenosti sdílí. Společné zaměření na určitou oblast pomáhá jednotlivcům soustředit se na jednu malou změnu. Ve chvíli, kdy se učitelé vzájemně zavazují k určitým činnostem, věnují jim ve výuce větší prioritu a více se cíleně zaměřují na jejich aplikaci. Takovéto komunity učitelů nejčastěji vznikají v rámci jednotlivých škol, mohou ale stejně dobře fungovat i meziškolně.

Setkání učitelské komunity by měla splňovat několik základních rysů. Interval mezi setkáními by neměly být kratší než 4 týdny, ale ne delší než 6 týdnů. Tyto rozestupy umožní vyzkoušení nových postupů, ale neztrácí na dynamice. Setkání nemusí být dlouhá (data uvádí 75–90 minut) a je vhodné předem pevně naplánovat jejich strukturu (viz např. Zavádění formativního hodnocení, s. 21).

Pozor na přehnaná očekávání

Sdílení dobré praxe je možností, jak ostatní učitele inspirovat a ukázat jim nový směr. Silným podnětem pro to zkusit něco nového bývá kolega, který nadšeně představí konkrétní postup, který mu ve výuce funguje. U všech podobných tipů je ale třeba mít na paměti, že neexistuje žádný univerzálně použitelný pro každého učitele a s každou třídou. A dále také to, že se z počátku mohou kvůli dosud neznámým situacím vyskytnout potíže. Žáci mohou být ve své práci pomalejší, zmatení nebo nesoustředění. Proto je dobré použít novou techniku opakovaně v delším časovém horizontu, aby učitel získal jasnější představu o tom, jestli je pro jeho výuku metoda vhodná.

Do nového školního roku přejeme inspirativní kolegy, zvídavé žáky a spolupracující rodiče.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber