Formativní hodnocení zlepšuje pracovní klima třídy

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. Názory učitelů představujeme v pravidelných tiskových zprávách.

Lenka Srbecká učí na ZŠ v Rumburku a je zde lídrem pro 1. stupeň. „V naší škole se běžně používá i sumativní hodnocení. Já bych osobně úplně známkování nezakázala, ale mohlo by se kombinovat s formativním hodnocením,“ říká na úvod Srbecká.

„Před projektem Zavádění formativního hodnocení na základních školách jsme s kolegyní prošly několik školení – mediace ve škole, mentoring. Cítily jsme ale potřebu se dále vzdělávat a úplně jsme nebyly spokojeny se způsobem hodnocení ve škole,“ říká Srbecká.

Povinnost zavádět formativní hodnocení vidí Srbecká jasně: „Určitě by to bylo ideální, ale někteří učitelé nejsou ještě připraveni používat FH. Za mě bych to zatím ponechala na dobrovolnosti.“ A pokračuje: „Někteří naši kolegové se postupně snaží využívat formativní hodnocení ve svých hodinách. Jde například o tříbarevný test, kritéria hodnocení, zpětná vazba, pravidla třídy.“

V rámci školy fungují tzv. Skupiny formativního hodnocení, jejich fungování popisuje Srbecká následovně: „Většina kolegyň ve skupinách se velmi ráda scházela. Předávaly jsme si zkušenosti se zaváděním FH a čerpaly nové nápady. Seznamovaly jsme se navzájem s úskalími a problémy.“

Při zavádění formativního hodnocení je také důležitá spolupráce s rodiči a v ZŠ Rumburk reagují rodiče pozitivně. Osobně jsem během distanční výuky zaznamenala několik pochval od rodičů,“ popisuje Srbecká.

Jak jsou na tom studenti či absolventi pedagogických fakult? „Máme jen kolegy, kteří studují dálkově a od nich mám informaci, že o formativním hodnocení slyšeli jen okrajově, když hovořili obecně o hodnocení.“

Závěrem Srbecká dodává: „Díky formativnímu hodnocení jsem si ujasnila, že hodnocení mám chápat jako nástroj podporující učení. Ve většině případů zvládám jednotlivé žáky hodnotit individuálně.  Cítím, že FH zlepšuje pracovní klima třídy.“

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber