Databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení

Jednou z aktivit projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, byla tvorba online databanky materiálů formativního hodnocení. Ta je nyní volně k dispozici pro učitele jako jedinečný zdroj inspirace.

Formativní hodnocení je způsob pedagogické práce podporující učení žáků, který do své praxe začleňuje stále více českých učitelů. Bez ohledu na to, jak dlouho se tomuto tématu věnují, často se shodují na tom, že přenést postupy formativního hodnocení do praxe škol je náročné. Tipy, jak je možné jednotlivé techniky a nástroje ve výuce využít, ale také příklady slepých cest, kterým je vhodné se vyhnout, nabízí online databanka materiálů formativního hodnocení.

Databanka představuje pestrý sborník příkladů dobré praxe učitelů základních škol, kteří formativní hodnocení využívají ve své výuce. Materiály autenticky zachycují aplikaci jednotlivých postupů FH ve specifických podmínkách konkrétních tříd, a to jak na prvním, tak i na druhém stupni v kontextu různých předmětů. Podporu tvůrcům a garanci obsahové správnosti materiálů zajistil odborný tým PedF UK pod vedením Karla Starého, Veroniky Laufkové, Terezy Krčmářové a Petry Vallin.

Každý materiál zahrnuje ucelený balíček souborů, který se snaží co nejlépe prezentovat specifické pojetí formativního hodnocení tak, jak k němu autoři ve svých třídách přistoupili. Stěžejním souborem každého balíčku je Postup formativního hodnocení. Ten ukazuje, jakým způsobem učitel vybrané metody formativního hodnocení do své výuky začlenil, s jakým cílem a v jakém kontextu je použil a nedílnou součástí je i následná reflexe s případným doporučením k vylepšení. Doprovodné přílohy pak uživatelům databanky nabízí komplexní představu o tom, jak učitel se žáky pracoval, a také usnadňují aplikaci do vlastní praxe. Většina materiálů navíc obsahuje videoukázky, které zachycují aplikaci postupu přímo v hodině, případně reflexi postupu ze strany žáků.

Materiály jsou k dispozici pod licencí CC-BY-SA, takže jsou při citovaní zdrojů volně použitelné ve výuce. Uživatelé databanky si mohou soubory upravovat a přizpůsobit potřebám svých žáků.

Online databanka je bezplatně dostupná na webu www.formativne.cz v záložce DATABANA.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách

Cílem projektu je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Formativní hodnocení poskytuje žákům relevantní informace pro pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber