Druhá konference Formativne.cz probíhá online

Ve středu 14. října proběhlo první ze tří setkání v rámci 2. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Konference měla podle původního plánu proběhnout v hotelu Thermal v Karlových Varech. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci se však organizátoři rozhodli pro přesunutí programu do online prostředí. To se ukázalo jako dobrá volba nejen z preventivních důvodů, ale také z důvodů organizačních, protože se konference mohli zúčastnit i učitelé, kteří by prezenční formu kvůli pracovnímu vytížení nemohli absolvovat.

Stanovený rozsah konference byl rozdělen do tří odpoledních setkání tak, aby nekolidovala s online výukou učitelů. První setkání se uskutečnilo v původním termínu konference, ve středu 14. října od 15 hodin. Zúčastnili se jí převážně učitelé, kteří jsou zapojeni do jedné z 18 skupin formativního hodnocení fungujících na 9 základních školách v různých krajích republiky. Většina účastníků tak již má s formativním hodnocením zkušenosti.

Cílem konference je ukázat příklady dobré praxe z vybudovaných Center kolegiální podpory a představit účastníkům konkrétní postupy formativního hodnocení, které mohou ve své výuce aplikovat. 

První setkání zahájil úvodním slovem odborný garant projektu Karel Starý (PedF UK). Představil časový rámec projektu a realizované aktivity. Jednou z nich je vznik databanky materiálů, které tvoří a pilotují učitelé ve svých školách. Databanka má sloužit všem učitelům, jako zdroj inspirace a podpory při zavádění formativního hodnocení do vlastní praxe. Podobu databanky účastníkům představil Michal Orság (EDUkační LABoratoř).

Součástí úvodního bloku byl dále rozhovor s lídry skupiny formativního hodnocení, která funguje v ZŠ Navis v Dobřejovicích. Peter Zafka a Olga Turnová se podělili o zkušenosti s formativním hodnocením, přístupem rodičů a vyslovili své názory na známkování či připravenost začínajících učitelů v oblasti hodnocení. 

Po přestávce nabídl program dva paralelní workshopy, do kterých se účastníci rozdělili podle osobních preferencí. První workshop vedený Pavlou Nawratovou a Evou Machovou ze ZŠ Zdice představil na konkrétních videoukázkách rozmanité varianty použití tzv. losovátek (špachtlí) na 1. i na 2. stupni základní školy. Tento nástroj aktivizuje žáky při učení a z jejich pohledu také přispívá k větší spravedlivosti.

Druhý workshop vedla Květa Sulková (EDUkační LABoratoř), která na sadě konkrétních ukázek napříč předměty představila techniku zvanou klíčové otázky. Technika slouží jako rychlý diagnostický nástroj pro zjišťování aktuálního stavu porozumění celé třídy a pomáhá učiteli při rozhodování, jak má ve výuce dál postupovat. Všichni žáci jsou angažovaní a výuka je více responzivní.

Závěrečná část nabídla účastníkům možnost diskuse, kterou řada z nich využila buď v podobě přímých otázek, nebo otázek v chatu.

Druhé setkání proběhne ve středu 4. listopadu opět od 15 hodin.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz

Subscriber