Formativní hodnocení a vzdělávací obsah v souvislostech (prezentace)

Cílem příspěvku je podnítit společné přemýšlení o tom, jak propojovat formativní hodnocení s porozuměním žáků vzdělávacímu obsahu na cestě k cílům výuky. Opřeme se o ukázky vybraných učebních úloh, abychom je spolu prozkoumali a rozpoznali nebezpečí, která pro výuku hrozí, když se uvedené propojení nedaří. Povšimneme si dvou hlavních hrozeb, tzv. „odcizeného poznávání“ a zejména „utajeného poznávání“, které formativnímu hodnocení škodí.

Prezentace je přístupná kliknutím na Formativní hodnocení a vzdělávací obsah v souvislostech.

doc. Jan Slavík

Subscriber