Formativní hodnocení je šance pro učitele pochopit každého žáka

Lada Fejferová, lídr skupiny formativního hodnocení pro 1. stupeň v CKP fungujícím na ZŠ Chomutov, kde působí také jako speciální pedagog a výchovný poradce, k formativnímu hodnocení říká: Některé techniky jsem používala, ale netušila jsem, že se jedná o formativní hodnocení. Účast v projektu mi dala teoretické i praktické znalosti v oblasti formativního hodnocení. Na mé zavedené techniky FH nyní koukám i z jiného pohledu – snažím se například více propracovat kritéria.“

Jste součástí projetu Zavádění formativního hodnocení na ZŠ (formativne.cz), co vás vedlo k tomu se do projektu zapojit?

Nabídka vedení školy zúčastnit se projektu a také zvědavost (usmívá se).

Jaká je vaše zkušenost s prací v rámci SFH?

Není to jednoduché. Na setkání skupin FH je třeba se dobře připravit. Členy SFH nejvíce zajímají techniky – tedy praktické ukázky. Je také dobré kolegy podporovat, ukazovat jim, že techniky FH také používám s různým úspěchem.

Běžně se na školách používá sumativní hodnocení, mělo by ministerstvo formativní hodnocení nastavit povinně?

Ne. Formativní hodnocení by mělo být součástí hodnocení na školách, ale nemělo by smysl nutit učitele povinně hodnotit žáky formativně. I z toho důvodu, že tento způsob hodnocení se velká část učitelů při vysokoškolském studiu neučila, tedy ho neumí používat. Cestu spatřuji v postupném proškolování pedagogů v oblasti FH.

Co si myslíte o známkování?

Myslím si, že pokud se žákovi dostane zpětné vazby a jsou jasně nastavená kritéria hodnocení, pak je používání známek v pořádku.

Lada Fejferová (v červeném svetru), foto: formativne.cz

Jak u vás v praxi vypadá formativní hodnocení na 1. stupni ZŠ?

Na 1. stupni naší školy používá některé techniky formativního hodnocení velká část pedagogického sboru. Někteří proškolení kolegové začínají (dle jejich slov) nad FH více přemýšlet. Nyní se začínají s FH blíže seznamovat další členové SFH (skupina formativního hodnocení). Učitelé sami projevují zájem o práci ve skupinách FH.

Jak reagují na formativní hodnocení rodiče?

Od rodičů, kteří se zajímají o školní výsledky vzdělávání svého dítěte, mám kladné reakce. Spolupracují např. při společném hodnocení dětí. Těmto rodičům přijde formativní hodnocení zajímavé, sdělují, že je to něco, co oni nepoznali.

Jak jsou na tom absolventi pedagogických fakult? Přichází k vám na školu v tématu formativního hodnocení dostatečně připraveni?

Nezaznamenala jsem od žádného nastupujícího kolegy nápady týkající se technik formativního hodnocení. Mladí kolegové na skupinách FH říkají, že pojem FH znali, ale dále s ním nepracovali.

Co pro vás dnes znamená pojem formativní hodnocení?

Šance.

Pro žáka šance se zlepšovat, pracovat na sobě, dojít k svému cíli. Také si osvojit hodnocení sebe a druhých. Pro učitele šance se zamýšlet více nad cíli a kritérii pro různě nadané děti, šance pochopit každého žáka.

Za tým formativne.cz zpracovali Michal Orság a Květa Sulková.

Rozhovor vznikl v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.

Subscriber