Formativní hodnocení v praxi (Školní poradenství)

Ve chvíli, kdy se v oblasti vzdělávání rozhodneme pro změnu, měla by vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení, které je již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů, ukazuje cestu, která je sice obtížná, ale správná. Jeho pozitivní efekt se projevuje jak v oblasti učení žáků a jejich vnitřní motivace, tak i v rovině vztahů mezi žákem a učitelem i mezi žáky navzájem.

Zdroj: Školní poradenství v praxi (02/2020)

Subscriber