Online setkání lídrů skupin formativního hodnocení

Osmnáct skupin formativního hodnocení na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky je součástí projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách (formativne.cz). Ten realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Dalším setkáním s lídry formativního hodnocení pokračoval projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách (formativne.cz). Vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo setkání ve čtvrtek 17. září online.

Program byl zaměřen na čtyři témata: plán setkávání skupin formativního hodnocení (SFH) v novém školním roce, chystaná online konference projektu, tipy a doporučení k přípravě workshopu na konferenci a tvorba materiálů do databanky na stránkách formativne.cz.

SFH se budou vzhledem k současné situaci scházet primárně online s tím, že pokud by se situace zlepšila, budou probíhat i prezenčně. Skupiny se zároveň budou rozšiřovat jak o nové kolegy ze škol, které jsou do projektu zapojeny, tak o další učitele z okolních škol. Lídři formativního hodnocení působí na 9 školách, kde je vždy SFH za 1. a 2. stupeň, zapojeno je dalších 15 škol. Některé ze zapojených škol mají také v plánu zaměřit se více na spolupráci s rodiči.

Konference formativního hodnocení proběhne online ve více blocích v několika dnech. Důraz bude kladen na sdílení dobré praxe a na materiály, které vznikají do online databanky. Učitelé budou na svých workshopech popisovat tvorbu jednotlivých materiálů a inspirovat ostatní učitele k dalšímu využití formativního hodnocení ve své praxi a tvorbě vlastních materiálů do databanky.

S přípravou workshopů pomůžou lídrům zástupci PedF UK, kteří již nyní poskytují lídrům podporu ve formě materiálu, který detailně popisuje jednotlivé části kvalitně vedeného workshopu. Mezi ně patří například jasně daná struktura, sdílení či konzistence. Celý materiál, který obsahuje 11 tipů a doporučení s podrobným popisem jednotlivých složek, mají lídři k dispozici. Materiál připravily Petra Vallin a Tereza Krčmářová.

Lídři společně diskutovali nad otázkou „co dělá workshop zajímavým“ a konzultovali své vlastní zkušenosti, kdy se nějakého workshopu zúčastnili. Shodli se na několika prvcích, které by měl kvalitní workshop obsahovat, konkrétně zmiňovali autentičnost, zkušenosti z praxe, využitelnost v praxi, menší skupiny účastníků, soulad obsahu a formy či lidskost.

V závěrečné reflexi byla hlavním tématem databanka materiálů. Lídři se shodli, že například videa z hodin plánují poskytnout s tím, že vše bude záležet na aktuální situaci ohledně otevření či zavření škol. Realizátoři projektu zároveň nabídli školám pomoc s technickým řešením, hlavně tedy v oblasti finálního střihu videa a přípravy do databanky.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber