Projekt formativne.cz spouští databanku příkladů dobré praxe

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, je jedním z výstupů databanka příkladů dobré praxe.

Databanka příkladů dobré praxe jednotlivých metod, nástrojů a technik formativního hodnocení (FH). Databanka mimo zmíněné příklady dobré praxe obsahuje návrhy postupu v zavádění modelu formativní školy na 1. a 2. stupni ZŠ a videonahrávky z hodin. Zjednodušeně se jedná o soubor materiálů v digitální podobě, které jsou využitelné a přenositelné pro využití dalšími učiteli. Jde například o výukové materiály, prezentace, studijní texty, studijní opory, vzory a příklady portfolií žáků a pedagogů či seznamy doporučené literatury.

Databanka nabídne mimo jiné videonahrávky z hodin (z prezenční i online výuky), pracovní listy, prezentace či fotografie výstupů žáků. Všechny materiály jsou doplněny komentářem učitele, který popisuje, jakým způsobem postup FH realizoval a zasazuje jednotlivé přílohy do jednotného kontextu. V závěrečné reflexi uvádí možná vylepšení a doporučení, jak s materiály pracovat.

Materiály databanky tvoří učitelé pod odborným vedením Karla Starého, Veroniky Laufkové, Terezy Krčmářové a Petry Vallin.

„Databanka materiálů formativního hodnocení je specifická svou rozmanitostí – a to jak v rovině obsahové a pokrytím široké oblasti vzdělávacích oblastí a stupňů vzdělávání (1. stupeň / 2.stupeň), tak v rovině zavádění široké škály postupů formativního hodnocení, které zkvalitňují učení žáků. Mnohé z materiálů, i když prezentují jen dílčí úsek z práce učitele, poukazují na to, že formativní hodnocení je komplexní proces a jeho zavádění je závislé na provázanosti a funkčnosti všech metod formativního hodnocení. Až tehdy může mít pozitivní dopad na učení žáků, které doprovází radost z učení na straně žáků i radost z vyučování na straně učitelů,“ popisuje garantka materiálů pro 2. stupeň ZŠ Veronika Laufková z PedF UK.

„Databanka obsahuje autentické materiály, které vznikly v praxi škol a pro praxi škol jsou určené. Jak víme, realita není vždy dokonalá. Ani materiály, které učitelé vytvořily nejsou a nemají být. Jsou pravdivé. Neukazují jednu jedinou správnou cestu a vzor. Odrážejí přemýšlení a zkušenosti a hledání konkrétních učitelů, kteří jsou ochotni sdílet a jít tzv. s kůží na trh. To je nesmírně cenné. Jejich hledání cest, jak podpořit učení žáků, se odehrává ve specifickém kontextu a jedinečných podmínkách jejich třídy. Uživatelé databanky se mohou inspirovat, nápady tvořivě upravit a přizpůsobit sobě a svým podmínkám. Mohou sebe a své žáky ušetřit některých slepých cest tím, že se poučí ze zkušenosti autorů materiálů,“ říká garantka materiálů pro 1. stupeň ZŠ Tereza Krčmářová z PedF UK.

Věříme, že databanka bude inspirací všem učitelům (nejen) v České republice. K dispozici bude bezplatně na webu www.formativne.cz.

Projekt Zavádění formativního hodnocení má naplánovanou závěrečnou aktivitu na 12. listopadu 2021 od 9.00, kdy proběhne online konference Učíme formativne.cz. Účast na konferenci je bezplatná, program a registraci najdete na www.formativne.cz/konference.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber