Projekt Zavádění formativního hodnocení má za sebou první rok

Vzdělávání lídrů skupin formativního hodnocení (SFH) bylo hlavní téma prvního roku projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Celkem osm celodenních setkání absolvovalo 24 učitelů během letošního roku v prostorách PedF UK. Část setkávání byla věnovaná principům leadershipu a vedení skupin dospělých. Hlavním tématem ale byly teoretické a praktické základy v oblasti formativního hodnocení.

Projekt si od samého začátku klade za cíl iniciovat a podporovat proměnu školního hodnocení na základních školách. „Ukazuje se, že počáteční entuziasmus a nadšení, se kterým děti do školy nastupují, se časem ztrácí a postupně se proměňuje v nudu, nezájem a někdy i odpor. Jsme přesvědčeni, že k tomu přispívají i přežívající formy hodnocení vzniklé před staletími a nekompatibilní se současným světem,“ říká odborný garant projektu Karel Starý z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Lídři skupin formativního hodnocení (SFH) mají naplánována první setkání s pedagogy, se kterými se budou pravidelně scházet a vytvoří tak společně učící se komunitu učitelů. Do konce školního roku 2019/2020 se skupiny maximálně 10 učitelů setkají minimálně šestkrát na dvě hodiny.

Každá z 9 zapojených škol zřizuje dvě skupiny, jednu pro 1. stupeň a druhou pro 2. stupeň a cílem je porozumění základním principům formativního hodnocení u všech členů skupiny. Lídři povedou učitele k aktivnímu zavádění formativního hodnocení do své výuky a individuálně se budou každému členovi věnovat. Mohou členy pozvat do výuky, vyzkoušet společně tandemovou výuku nebo naopak mohou členy skupiny navštívit v jejich hodině a nabídnout tak hospitaci a následnou reflexi.

Učitelé budou shromažďovat a dokumentovat úspěchy členů SFH a povedou si vlastní portfolio, kam budou postupně ukládat všechny materiály spojené se zaváděním formativního hodnocení. Elektronické výstupy portfolia budou publikovány v online databance projektu, která bude obsahovat náměty na zavádění formativního hodnocení do praxe škol, konkrétní příklady dobré praxe či videonahrávky z hodin.

Po celou dobu projektu mají učitelé k dispozici metodickou podporu jak od PedF UK, tak od partnera projektu vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

„Dlouhodobá a kontinuální podpora je základem úspěchu. Učitelé mají k dispozici celý odborný tým projektu a může proběhnout metodická návštěva, konzultace k průběhu setkávání s učiteli či k vzniklým materiálům a dokumentům,“ říká Michal Orság, ředitel EDUkační LABoratoře.

V rámci projektu proběhla také 1. konference Formativne.cz. Na 70 zájemců o formativní hodnocení se 27. listopadu sešlo v Centru robotiky, aby se seznámili s trendy v oblasti formativního hodnocení. Konference byla rozdělena do dvou bloků, kdy první byl zaměřen na odborné přednášky a druhý na praktické workshopy, které vedli jak lídři formativního hodnocení a učitelé, tak vzdělavatelé z řad akademické či neziskové sféry.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř: EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber