Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků (Učitelský měsíčník)

Dle kognitivní psychologie má paměť obrovský vliv na učení. Školní úspěch do značné míry závisí nejen na schopnosti žáků uchovávat si v paměti důležité informace, ale také na schopnosti si tyto informace vybavit a použít je v rozmanitých kontextech tak, aby si utvářeli nová spojení a významy.

MICHAL ORSÁG, KVĚTA SULKOVÁ

Zdroj: Učitelský měsíčník 1/2021

Subscriber