Učitelé by při zavádění formativního hodnocení měli postupovat zvolna

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, klade důraz na to, aby změny, které učitelé ve svých hodinách zavádí, probíhaly postupně. Aby totiž změny byly trvalé, musí je učitel pevně začlenit do již existujících rutinních postupů, a to vyžaduje čas.

Snaží-li se pedagogové ve své praxi změnit více než dvě nebo tři věci najednou, častým výsledkem je, že nedojde k očekávanému efektu. Nezřídka se v některých ohledech, jako je dynamika, tempo hodiny či plynulost aktivit naopak zhorší a oni se následně vrátí zpět k těm postupům, které mají zažité a ověřené. A dokonce i ve chvíli, kdy učitel přijde s novými nápady, které mu ve třídě dobře fungují, nedokáže je udržet ve své praxi dlouhodobě.

Učitelé, kteří se seznamují s prvky formativního hodnocení, chtějí, aby jakékoliv změny měly pozitivní efekt co nejdříve. Na druhou stranu výzkumy ukazují, že učitelé mění svou třídní praxi jen pomalu. Pro některé učitele je dokonce změna téměř nemožná, protože výraznou transformaci vlastních profesních zvyklostí vnímají jako ohrožení své profesní identity.

Mnohem častějším důvodem pomalosti učitelovy změny je to, že taková změna je skutečně obtížná, protože vysoký výkon v tak komplexní oblasti, jakou je učení, vyžaduje automatizaci velkého množství věcí, které učitel dělá.

Učitel do profese vstupuje s řadou „scénářů“ pojednávajících o tom, jak by třída měla fungovat, a tyto scénáře jsou v jeho mysli pevně zabudovány již od dob, kdy on sám byl žákem. A jak se zmiňuje Berliner (1994) „automatičnost těchto opakujících se operací, které jsou zapotřebí k dosažení jejich cílů“, také znamená, že jakmile jsou jednou vytvořeny, je velice těžké je změnit. Pokud například vyučující za dvacet dva let učitelské praxe položí ve třídě celkem asi půl milionu otázek stále stejným způsobem, je skutečně velice těžké začít to dělat jinak.

Proto musíme komukoli, kdo se snaží změnit něco, v čem se již stal odborníkem, umožnit, aby postupoval malými krůčky a je potřeba učitelům pomoct upravit jejich třídní návyky.

Učitelé jsou bombardováni novými myšlenkami a jsou přesvědčováni, aby je vyzkoušeli v praxi, ale než tyto nové myšlenky stihnou v praxi upevnit, objeví se zase další nové. Ovšemže učitelé potřebují nové myšlenky, ale většina z nich již zná více dobrých myšlenek, než bude kdy schopna zahrnout do své výuky. Učitelé potřebují pomoct ve vytváření nových návyků, což představuje výzvu ve všech oblastech lidského úsilí.

Chceme-li učitelům pomoct změnit jejich třídní návyky, musíme se smířit s tím, že to bude velice náročný úkol.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber