Úspěchy žáků souvisí se způsobem hodnocení

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách hovoříme s Veronikou Laufkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Říkáte, že studijní úspěchy žáků souvisí se způsobem jejich hodnocení. Jak konkrétně spolu souvisí úspěch a hodnocení v praxi?
Formativní hodnocení je potřeba vnímat jako integrální součást vyučování a učení. Tedy jako takové hodnocení, které žákům poskytuje zpětnou vazbu o jejich slabých i silných stránkách a jehož základním cílem je zlepšit jejich učení. Učitelům potom pomáhá porozumět žákovu učení, sestavit „obraz“ o jeho pokroku a usnadňuje rozhodování o dalších krocích ve vyučovacím procesu. Žáci proto dosahují lepších výsledků, tj. formativní hodnocení přispívá ke zlepšení výkonu žáků a celkové kvalitě vzdělávání. Již první výzkumy Paula Blacka a Dylana Wiliama ukázaly, že pokud je hodnocení integrální součást učení, tedy formativní hodnocení využívané pravidelně a systematicky, výrazně se zlepšují výsledky žáků. Zvyšuje se kvalita i rychlost jejich učení. A ten rozdíl činí až 30 procent. Zvláště účinné se ukazuje formativní hodnocení pro žáky s horšími studijními výsledky, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž se snižuje nerovnost ve výsledcích žáků. Tím, že je zaměřeno zejména na individuální posouzení výkonu a sledování pokroku žáka, je vhodné i vzhledem k současným trendům ve vzdělávání, jako je vnitřní diferenciace nebo inkluzivní přístupy. Podporuje spravedlivý přístup ke vzdělání, každému žákovi poskytuje šanci, aby v rámci svých možností dosáhl maximálního rozvoje.

Celý rozhovor je dostupný na webu Týdeník ŠKOLSTVÍ.

Subscriber