Uzavření škol nezastavilo skupiny formativního hodnocení

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe, a to i v současném režimu omezeného provozu škol.

První setkání skupin formativního hodnocení se začala na zapojených školách realizovat v prosinci 2019. Přestože se podmínky pro setkání v průběhu března s ohledem na plošné uzavření základních škol ztížily, fungování skupin pokračovalo dál. Každá škola, na které jsou vždy dvě skupiny formativního hodnocení (jedna pro první a jedna pro druhý stupeň), přistoupila k řešení nelehké situace po svém. A často ve formátu, který byl pro mnohé pedagogy zcela nový. Začali se setkávat online.

Pro učitele bylo setkání online výzvou. Například v chomutovské základní škole, Školní 1480, která je jedním z center kolegiální podpory (CKP), neměli lídři s podobným způsobem komunikace žádné předchozí zkušenosti. Lada Fejferová, která je na chomutovské škole lídrem za první stupeň, popsala své zkušenosti z online setkání takto: „Tím, že jsme začali tímto způsobem ve škole vyučovat, tak se všechny kolegyně, které jsou ve skupině formativního hodnocení, bez problémů přihlásily a krásně nám to fungovalo.“ Ačkoliv v současné době již není tolik rizikový osobní kontakt, pozitivní zkušenost z virtuální podoby setkání rozhodl, že i následující setkání proběhne v Chomutově online.

Přestože distanční výuka ze dne na den dostala učitele do nečekané situace, se kterými se museli popasovat a investovat do vlastního rozvoje mnoho hodin, na základní škole Navis, která je CKP v Dobřejovicích, cítili potřebu setkání s dalšími učiteli ještě intenzivněji. Důvod byl, dle slov tamního lídra za druhý stupeň Petera Zafky, jasný, nutnost pomoci členům skupiny rozvíjet své kompetence v oblasti formativního hodnocení právě během distanční výuky. „Jsme moc rádi, že jsme se do projektu zapojili. Zvláště nyní v naší škole cítíme, jak je důležité věnovat se tématu formativního hodnocení,“ řekl.

Všechny své zkušenosti s vedením skupin měli možnost lídři sdílet při prvním online setkání lídrů skupin formativního hodnocení, které proběhlo ve druhé polovině května. Bylo to vůbec poprvé, co měli možnost sdílet své zkušenosti s vedením svých skupin s ostatními lídry, jejichž školy jsou v různých koutech republiky.

Formát distanční výuky byl nový nejen pro učitele, ale i žáky a rodiče, všichni se s touto situací museli vypořádat v krátkém čase. Učitelé často pomáhali rodičům s něčím, co se teprve sami učili. Důraz na efektivní a podporující zpětnou vazbu je pro žáky, nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí, zcela klíčový pro jejich další rozvoj.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Věnujeme se vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber