V pátek 12. listopadu proběhne závěrečná konference Učíme formativne.cz

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, měli učitelé základních škol ve čtyřech krajích ČR možnost setkávat se, sdílet svou praxi a tvořit pod odborným vedením materiály do databanky formativního hodnocení. Tito učitelé a další inspirativní osobnosti se nyní podělí o své zkušenosti na konferenci Učíme formativne.cz.

Projekt Zavádění formativního hodnocení završí své tříleté fungování 12. listopadu 2021 od 9.00 na online konferenci Učíme formativne.cz. Konference má za cíl představit konkrétní praktické způsoby, jak formativní hodnocení ve výuce používat. Účast na akci je bezplatná, program naleznete níže a registrace je online na www.formativne.cz/konference.

Program:

08.45–09.15       Připojení na konferenci
09.15–09.20       Úvodní slovo (Karel Starý, PedF UK)
09.20–09.45       Představení projektu (Karel Starý, PedF UK)
09.45–10.45       Responzivní výuka (Harry Fletcher-Wood, autor publikace Responzivní výuka)
10.45–11.00       Přestávka
11.00–11.30
       Formativního hodnocení z pohledu ředitele (Jan Vepřek, ZŠ Navis)
11.30–12.00       Formativní hodnocení a wellbeing (Dana Pražáková, ČŠI)
12.00–12.15       Databanka (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)
12.15–13.00       Přestávka
13.00–14.30
       Panelová diskuse (Veronika Laufková, PedF UK; Hana Kasíková, FF UK; Jana Masařová,
                           ZŠ Rumburk, Pavel Bobek, ZŠ Solidarita; moderuje Pavlína Loňková, ZŠ Labyrint)
14.30–14.45       Přestávka
14.45–16.15      
Blok workshopů
16.15–16.30       Přestávka
16.30–17.00       Shrnutí a závěrečné slovo (Jan Slavík)

V odpoledním bloku bude probíhat 8 paralelních workshopů.

Témata workshopů:

1. Tandemová výuka a komiks jako prostředek k hodnocení žáků (Milan Khas, Josef Janoušek, ZŠ Staňkov)
2. Kritéria jako nástroj pedagogické diagnostiky aneb Bez cíle do cíle nedoběhneš (Anna Churáčková, Základní škola a gymnázium Navis)
3. Losovátka / špachtle na 1. a 2. stupni ZŠ(Eva Machová, Pavla Nawratová, ZŠ Zdice)
4. Formativní hodnocení z pohledu distanční výuky na 2. stupni ZŠ (Marie Horčičková, ZŠ Angel)
5. Práce s kritérii na 1. stupni ZŠ (Eva Luhanová, Lucie Třešňáková, ZáŠkola)
6. Metakognitivní strategie ve formativním hodnocení na 2. stupni a SŠ (Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Andrea Lešková, Univerzita P. J. Šafárika Košice)
7. Formativní hodnocení a Hejného matematika (Sylva Peclinovská, ZŠ Planá nad Lužnicí; Jan Chudík, ZŠ Hostivice)
8. Formativní hodnocení v českém jazyce na 2. stupni ZŠ (Pavla Štěpánová, ZŠ Květnového vítězství)

V případě otázek nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz, nebo telefonicky na +420 212 245 509.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:
Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která se věnuje vzdělávání pedagogů, vydávání odborných publikací, formativnímu hodnocení, popularizaci učitelského povolání a vzdělávací politice. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber