V Plzni proběhla konference k formativnímu hodnocení

Ve středu 27. listopadu proběhla v plzeňském Centru robotiky celodenní 1. konference Formativne.cz. Jedná se o aktivitu v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Na 70 zájemců o formativní hodnocení se sešlo v Centru robotiky, aby se seznámili s trendy v oblasti formativního hodnocení. Konference byla rozdělena do dvou bloků, kdy první byl zaměřen na odborné přednášky a druhý na praktické workshopy, které vedli jak lídři formativního hodnocení a učitelé, tak vzdělavatelé z řad akademické či neziskové sféry.

Dopolední blok přednášek zahájili Karel Starý z PedF UK a Michal Orság ze vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř. Řeč byla o koncepci projektu, aktivitách center kolegiální podpory (CKP), vznikající databance digitálních materiálů dobré praxe a učících se komunitách učitelů.

První keynote příspěvek Formativní hodnocení a vzdělávací obsah v souvislostech byl od Jana Slavíka z pedagogické fakulty ZČU. Na reálných ukázkách ze základních škol demonstroval, jaký má formativní hodnocení význam na učení, porozumění a motivaci žáků. Následoval ředitel Základní školy Chýně Jaroslav Novák, který ve své přednášce Lezec nebo běžec představil konkrétní zkušenosti s využitím formativního hodnocení v jejich novém vzdělávacím programu.

Během odpoledních workshopů si učitelé mnohé postupy vyzkoušeli prakticky. Účastníci měli možnost vybrat si vybrat ze seznamu odborných seminářů a absolvovali celkově dva hodinové workshopy ve skupinách po maximálně 15 lidech.

1. Jak se vyhnout genderovým stereotypům v hodnocení (Anna Babanová, Škola Můj Projekt – základní škola Praha). Workshop představil téma formativního hodnocení z perspektivy genderu a byl zaměřen na otázku individualizace hodnocení a poskytování efektivní zpětné vazby, která podporuje učení.

2. Sebehodnocení a vrstevnické hodnocení na 1. stupni ZŠ (Tereza Krčmářová, PedF UK). Workshop přiblížil možnosti využití záznamů pro písemné sebehodnocení a vzájemné vrstevnické hodnocení žáků (konkrétní příklady z praxe).

3. Stanovování cílů při plánování výuky na 1. stupni ZŠ (Tereza Krčmářová, PedF UK). V rámci workshopu byl představen doporučený postup při plánování vyučovací hodiny.

4. Sebehodnocení v dějepisu na 2. stupni ZŠ (Karel Starý, PedF UK). Na konkrétních příkladech z výuky dějepisu na dvou různých základních školách účastníci viděli, jaké jsou možnosti a limity sebehodnocení a vrstevnického hodnocení žáků.

5. Využití hodnoticích kritérií pro výuku Aj na 2. stupni ZŠ (Jana Mužíková, PedF UK). Na příkladech z praxe učitelů anglického jazyka byly demonstrovány možnosti využití sad kritérií/checklistů pro hodnocení úspěchu žáků.

6. Vybrané postupy formativního hodnocení (Květa Sulková, EDUkační LABoratoř). Workshop byl zaměřen na fixní a růstové nastavení mysli a jak růstové nastavení u žáků identifikovat a podporovat.

7. Aplikace, které žáky baví (Miloslav Khas, ZŠ Staňkov). Učitelé se seznámili s jednoduchými on-line aplikacemi, které mohou ihned použít pro vedení a zpestření své výuky.

Zpětná vazba se prolínala kontinuálně celou konferencí, na konci setkání byl navíc prostor pro závěrečnou reflexi a diskusi.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber