Význam cílů pro plánování a hodnocení výuky na příkladu dějepisného učiva

Webinář NPI:

V našem webináři bychom chtěli učitele seznámit s tím, jak mohou výukové cíle pomáhat při plánování a hodnocení učení. Jako východisko uvedeme několik výzkumných zjištění o používání cílů v českých školách. Poukážeme na nedostatky při tvorbě cílů, především na nepropojenost cílů s učebními činnostmi žáků. Poté ukážeme, jak mohou být cíle využity pro podporu učení a hodnocení. Význam a fungování cílů ukážeme na příkladu výuky konkrétního tématu z moderních dějin Československa.

Lektoři: PhDr. Karel Starý, Ph.D. & Mgr. Jana Masařová Moderátorka: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Subscriber