Z učitele lídrem

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř staví kmenové učitele zapojené projektu do nové role. Stanou se z nich lídři skupin pedagogů z okolních škol, kterým budou poskytovat kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe.

Vedení lidí je jednou ze stěžejních kompetencí, kterou by měl mít rozvinutou každý dobrý učitel. Vize, schopnost zaujmout, kreativita, strategie, delegování, to je jen úzký výčet charakteristik lídra. Některé aspekty jsou lidem vrozené, částečně se tedy člověk lídrem rodí. Existuje ale celá škála dovedností, které se dají v průběhu života osvojit a skutečným lídrem se může člověk stát.

Přestože neexistuje univerzální a jednotně obecně uznávaná definice lídra, každý má představu, která se formuje během celého života. Buduje se prostřednictví významných osobností, které lidé na své životní cestě potkali. Přirozenými lídry jsou ti, které okolí vnímá jako vzor s idejemi vhodnými následování. A nejde pouze o formálně delegované pozice, protože s funkcí se lídr nerodí. Stavět pozici lídra pouze z podstaty získané funkce je představa zcela lichá. Naopak může být člověk pro ostatní lídrem, aniž by si toho byl vědom.

Lídři skupin formativního hodnocení byli v průběhu minulého školního roku dlouhodobě připravováni na svou roli. Ale i pro ostatní vyučující, kteří se do projektu zapojí čeká nezvyklá role, kdy již nebudou mít průběh zcela ve svých rukou. Čeká je vystoupení z komfortní zóny proto, aby se něco naučili. Začátky jsou náročné, plné ostychu a obav z neznámého, ale i ze sdílení vlastních neúspěchů, přičemž takové pocity jsou zcela normální a v pořádku. V těchto situacích učitelům nepomáhá utěšování a ujišťování, že vše bude v pořádku.

K budování jistoty dochází v průběhu setkání právě skrze lídra a ostatní učitele, kteří svým chováním opakovaně ujišťují učitele, že je v přátelském prostředí. Postupně pak dochází k získání důvěry a odbourání strachu. Přátelské prostředí je také důležité, pro přijetí zpětné vazby, kterou učitelé získají v průběhu každého setkání. Pouze od přítele může konstruktivní zpětná vazba učitele posouvat v jejich pedagogické praxi.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy.

Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber