Za chybu žáky netrestejte, pracujte s ní a odhadujte její příčiny

Jednou ze zásad formativního hodnocení je předávat žákům více odpovědnosti za vlastní učení. A to i ve chvíli, kdy od učitele či spolužáka obdrží hodnocení své práce. Angažovanost žáků a práce s chybou jsou oblasti, které jsou předpokladem pro budování schopnosti autonomního učení.

MICHAL ORSÁG, KVĚTA SULKOVÁ

Zdroj: Učitelský měsíčník 3/2020

Subscriber