Zpětná vazba na formativní hodnocení

Osmým setkáním bylo úspěšně dovršeno vzdělávání lídrů skupin formativního hodnocení v rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. V následujících měsících se aktivita přesouvá přímo do škol, kde se v průběhu prosince oficiálně otevřou Centra kolegiální podpory (CKP) pro ostatní učitele z kraje.

Lídři skupin formativního hodnocení byli od ledna letošního roku systematickým vzděláváním připravováni na svou novou roli. Vzdělávání bylo zaměřeno na formativní hodnocení a lídrovství, tedy dvě oblasti, které budou pro práci lídra CKP následující dvou letech stěžejní. Díky pravidelnému setkávání a vzájemnému sdílení vlastních zkušeností v oblasti praktického zavádění formativního hodnocení, mohli lídři reagovat na konkrétní situace, se kterými se potkávali jejich kolegové a předem se na ně připravit.

Vyhodnocení vzdělávacího programu, který učitelé absolvovali, je stejně důležité jako samotný obsah. Zpětná vazba se prolínala kontinuálně celým vzdělávacím programem, na konci posledního setkání navíc proběhla závěrečná reflexe.

Závěrečná reflexe programu byla rozdělena do tří částí. V první části byly znovu zmíněny záměry a cíle vzdělavatelů. Ty by se daly shrnout do 7 bodů, které kurz definují: praktický, autentický, sdílející, volitelný, reflektivní, modelový a online podporovaný. Lídři se v reflexi věnovali všem sedmi záměrům a u každého zvlášť hodnotili do jaké míry se podařilo tento záměr naplnit. Žádný z cílů nebyl naplněn nedostatečně a nejlépe byly oceněny záměry praktický, reflektivní, modelový, sdílející a autentický.

Ve třetí části byla položena otevřená otázka Zformulujte prosím 3 nejdůležitější věci/myšlenky, které si z programu pro sebe odnášíte. Mezi nejčastěji zmiňované věci či myšlenky patří: Vydefinovaný pojem formativní hodnocení a jeho aplikace do praxe, Praktické zkušenosti a sdílení, podpora a zpětná vazba, Je třeba šířit dále, Vysoká profesionalita lektorů, Celé školení mě postupně více a více „nutí“ přemýšlet nad tím, jak učit a hodnotit jinak, Musím si najít dostatek času na počáteční přípravu, Je vždy nutné promyslet cíl a nastavit kritéria, Nehodnotit nahodile, udělat si systém, Nástroje, se kterými změnu můžu provést a hlavně důvody, proč zavést formativní hodnocení.

Koncept následného setkávání lídrů se mění, další příležitost nabízí odborná konference, která proběhne 27. listopadu v Plzni. Konference bude rozdělena do dvou bloků, kdy první bude zaměřen na odborné přednášky a druhý na praktické workshopy, které povedou jak lídři formativního hodnocení, tak vzdělavatelé z řad akademické sféry.

O projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách
Cílem projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je podpora základních škol v zavádění hodnocení, které povede k rozvoji každého žáka. Na devíti školách ve čtyřech krajích ČR (Karlovarském, Ústeckém, Středočeském a Plzeňském) budou vybudována a metodicky podporována Centra kolegiální podpory. Formou síťování škol bude docházet k předávání zkušeností a inspirativních příkladů se zaváděním formativního hodnocení do výuky mezi pedagogy v regionech. V současné době probíhá školení učitelů (lídrů) z jednotlivých škol.

Formativní hodnocení
Hodnocení, které žákům poskytuje relevantní informace pro jejich pokroky v učení na základě konstruktivní zpětné vazby.

Projekt je financován z Operačního programu Evropského sociálního fondu – Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného MŠMT. Od ledna 2019 jej realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Více o projektu na www.formativne.cz.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy:

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, psychologii a didaktikách různých oborů přírodních, společenských i humanitních věd. Poskytuje jak budoucím, tak stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání včetně doktorských programů. Pracovníci fakulty řeší mnoho domácích i zahraničních rozvojových a vědeckých projektů, ve kterých úzce spolupracují se školami a pedagogy. Více informací naleznete na www.pedf.cuni.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference. Více informací naleznete na www.edukacnilaborator.cz.

Subscriber